Polityka prywatności portalu
SanSwiss Polska sp. z o.o.

Mamy przyjemność powitać Państwa na naszym serwisie internetowym.
Korzystanie z tego serwisu jest równoznaczne z akceptacją poniższych warunków.

Prawa własności intelektualnej

Wszystkie prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej (m.in. zdjęcia, teksty) umieszczone na tym serwisie są wyłączną własnością SanSwiss Polska sp. z o.o.. Pobieranie lub drukowanie wszelkich informacji z tego serwisu jest dozwolone wyłącznie do celów niekomercyjnych. Wykorzystywanie zastrzeżonych znaków towarowych oraz treści zawartych w tym serwisie w celach komercyjnych jest surowo zabronione. Powielanie, przekazywanie, modyfikowanie, łączenie lub korzystanie z serwisu wszelkich treści pobranych z serwisu (w szczególności zdjęć) w celach komercyjnych, jak również rozpowszechnienie zdjęć (w tym przerobionych) w jakimkolwiek celu jest zabronione bez uzyskania uprzedniej pisemnej lub mailowej zgody SanSwiss Polska sp. z o.o.

Odpowiedzialność

SanSwiss Polska sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby dostarczyć dokładnych informacji, ale nie gwarantuje poprawności i kompletności informacji zawartych w tym serwisie i zrzekają się jakichkolwiek zobowiązań lub odpowiedzialności za szkody bezpośrednie i pośrednie, koszty, straty lub zobowiązania, które zostaną poniesione w wyniku korzystania z tego serwisu. SanSwiss Polska sp. z o.o. nie ponosi również odpowiedzialności za skutki działania wirusów, programów komputerowych lub innych sygnałów elektronicznych, które narażą użytkownika serwisu na jakąkolwiek szkodę. Użytkownik pobiera wszelkie dane z tego serwisu na własną odpowiedzialność.

Linki do innych stron

Ta witryna może zawierać łącza ('linki') lub odnośniki do innych stron internetowych, na które SanSwiss Polska sp. z o.o. nie ma wpływu. SanSwiss Polska sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści takich witryn oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z ich treści. Wszelkie linki do innych stron są zamieszczone tylko w celach informacyjnych, a użytkownik korzysta z nich na własną odpowiedzialność.

Spory prawne

Wszelkie spory i roszczenia, które mogą wyniknąć z korzystania z tego serwisu będą rozstrzygane na drodze prawnej we właściwych do tego organach.

Zmiana warunków korzystania

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie. Jako użytkownik tej strony, jesteś zobowiązany przestrzegać aktualnych warunków użytkowania.

Kontakt

Sanswiss AG
Lerchenbühl 3
CH-4624 Härkingen
Tel: +4162 389 05 10
Fax: +4162 389 01 43

Zarząd

Urs Gasser         Olivier Gunther